Cirugia Oral

Cirurgia Oral

cirurgia oral

L’àmbit de la Cirurgia Oral inclou diversitat de tractaments com l’extracció dels queixals del seny, col·locació d’implants, empelts d’òs, elevació de sinus, frenectomia, apicectomia, extirpació de lesions mucoses i fenestracions.

Tots aquests tractaments es duen a terme en un ambient estèril en el qual s’utilitzen molts materials d’un sol ús. A la nostra clínica som molt estrictes amb tots els processos d’esterilització.