Single Blog Title

This is a single blog caption

Implants de càrrega immediata

El Dr. Rojo ens parla d’implants dentals de càrrega immediata

En què consisteixen?

En els inicis de la implantologia es requeria un període de 6 a 9 mesos des de la col·locació de l’implant fins a la col·locació de la pròtesi. Aquest període era indispensable si es volia aconseguir un resultat predictible i exitós. Però, des de fa més de 10 anys es van començar a desenvolupar noves superfícies per als implants i a estudiar altres protocols en els quals es col·locava la pròtesi el mateix dia que la col·locació dels implants. Aquests tractaments van ser exitosos i després de realitzar més investigacions es va demostrar que si es realitzaven correctament en casos que complissin uns requisits tenien el mateix èxit que els implants tradicionals. Des de llavors els realitzem a la pràctica diària.

Per tant realitzant el procediment d’implant amb càrrega immediata el pacient pot rebre la pròtesi fixa el mateix moment de la col·locació dels implants i gaudir dels beneficis de tenir dents fixes des del primer dia.

Quins beneficis presenten?

El principal benefici de la càrrega immediata és que el pacient obté dents fixes el mateix dia de la col·locació dels implants. Això suposa una evident millora estètica i funcional. Utilitzant aquesta tècnica aconseguim eliminar el període en el qual el pacient requereix d’una pròtesi provisional removible, és a dir, de “posar i treure”.

S’ho poden realitzar tots els pacients?

Per poder realitzar una càrrega immediata es requereix el compliment de diversos requisits. Un dels més importants està relacionat amb l’estabilitat primària de l’implant en la seva col·locació, és a dir, que l’implant quedi fixe des del primer moment. Això dependrà en gran part de la qualitat i quantitat d’òs de la zona que rebrà l’implant. Un altre factor important és que el pacient sigui conscient que no pot mastegar aliments molt durs durant aquesta fase inicial del tractament.

Degut a la necessitat de complir diversos requisits, és obligatori realitzar un exhaustiu diagnòstic clínic i radiològic de cada pacient per determinar si la càrrega immediata podrà realitzar-se amb èxit. Les investigacions clíniques demostren que sempre que es respectin totes les condicions necessàries, el tractament amb càrrega immediata obté uns valors d’èxit iguals al tractament convencional.

Existeix algun risc?

Les conclusions dels últims estudis realitzats afirmen que aquest tipus de procediment és predictible i té molt bons resultats a llarg termini sempre que es seleccionin bé els casos i es compleixin tots els requisits necessaris per poder duu a terme la càrrega immediata. El risc consisteix en la falta d’osteointegració de l’implant de no realitzar-se correctament la tècnica.

Aquesta notícia ha estat publicada a Top Doctors:

http://www.topdoctors.es/articulos-medicos/beneficios-de-los-implantes-dentales-de-carga-inmediata