Presentem a les IX Jornades d’Actualització en Odontologia

El Dr. Rojo Xicart presenta a les IX Jornades d’Actualització en Odontologia, celebrades al Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC) els passats dies 7 i 8 d’octubre. En aquest cas el Dr. Rojo Xicart va parlar de tècniques actuals d’allargament de corona estètic en una conferencia titulada Alargamiento de corona estético: técnica convencional y nuevas tendencias. Aquest tipus de tractament es pot realitzar en casos on els marges gingivals estan mal alineats o en casos on el pacient ensenya massa geniva al somriure.
17010-094 17010-093