Preventiva

preventiva

La prevenció és bàsica si es vol mantenir una bona salut bucal, per això la nostra filosofia està totalment enfocada a la prevenció i al diagnòstic precoç. Tant és així que, des de fa 30 anys, oferim revisions dentals periòdiques, sense cost de visita, a tots els nostres pacients. Creiem que aquesta és l’única manera de poder aconseguir i mantenir la millor salut bucodental.

També aconsellem començar a visitar els nens a partir dels 5 anys, o abans si el pediatra ho aconsella.

Està demostrat en estudis realitzats a la població sueca que tenir uns bons hàbits d’higiene oral equival a disminuir significativament el risc de patir càries o malaltia periodontal. Per això, instruim als nostres pacients sobre les tècniques de raspallat més adequades per cada un d’ells així, com de la importància de la higiene interproximal, ja sigui amb seda dental o raspallets interproximals.