Què és la periodontitis?

Què és la periodontitis?   

Antigament anomenada “piorrea” és una infecció causada per bacteries que destrueixen el teixit de suport de la dent, que està format per la geniva i l’òs. La conseqüència final de la malaltia si no es tracta és la pèrdua de la dent.

Quina és la seva causa?

Es tracta d’una malaltia crònica causada per bacteries. Hi ha un component genètic que té un gran impacte així com factors ambientals que modifiquen i afecten la periodontitis. Els factors ambientals més importants són el nivell d’inflamació de les genives, el tabac i certes malalties sistèmiques com la diabetis. Tot i que el component genètic no pot ser modificat, sí que podem incidir molt en controlar tots els factors ambientals per estabilitzar la malaltia i no perdre els teixits de suport de la dent.  

Quin és el seu inici?

El símptoma inicial que s’identifica amb més facilitat és el sagnat de genives o gingivitis. En aquest estadi encara no s’ha perdut teixit de suport de la dent i és important actuar en aquest moment (en pacients fumadors és possible que no hi hagi sagnat de genives i si patologia). Altres símptomes que es poden identificar són la pèrdua de geniva (s’exposa l’arrel i la dent sembla més llarga), supuració, halitosi (mal alè) i mobilitat de les dents a causa de la pèrdua d’os.

Com es tracta?

El tractament consisteix en tres fases. Una primera fase en què s’avaluen els factors ambientals a millorar, es realitzen instruccions d’higiene oral específiques a cada cas així com neteges profundes (raspats) per reduir la inflamació i estabilitzar la malaltia. La segona fase (pot no ser necessària en tots els casos) consisteix a realitzar intervencions mínimament invasives per acabar de reduir la inflamació i regenerar òs o geniva. Finalment la tercera fase consisteix en el manteniment dels resultats obtinguts. En aquesta fase es controla el nivell d’inflamació de genives del pacient i segons aquest s’estableixen protocols d’higienes. Aquesta fase probablement sigui la més important, està demostrat en estudis que el tractament de la periodontitis sense manteniment no funciona.

Cada quant he de fer el manteniment?

L’interval entre cada manteniment és individualitzat per a cada pacient. Depenent de diversos factors com són l’edat, l’índex de placa, el nivell d’inserció, el nivell d’inflamació de genives i el tabac entre altres; s’estableix el període de manteniment que sol dur-se a terme cada 4,6,9 o 12 mesos.