El Dr. Rojo Xicart defensa la seva Tesis Doctoral!!

El passat 18 de juliol el Dr. Rojo Xicart va defensar la seva Tesis Doctoral obtenint la màxima qualificació possible, Excel·lent Cum Laude. La Tesis Doctoral consistia en un projecte d’investigació realitzat a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) que ha tingut una duració de 5 anys. La Tesis Doctoral està titulada: “Soft tissue volume gain around dental implants after abutment connection surgery using autogenous subepithelial connective tissue grafts harvested from the palate or tuberosity. A randomized prospective clinical study”.